Arrow scroll

Styrelse & ledning

Styrelsen

Bo Dankis

Född 1954. Styrelseordförande sedan 2011.

Utbildning

Master of Science, Industrial Engineering and Management, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för IV Produkt Aktiebolag. Styrelseledamot för Ekeby Invest AB och Kapitalförvaltning Ekeby AB. Styrelsesuppleant för IV Produkt Holding AB och IV Produkt Holding Sweden AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande för Gadelius Holding, styrelseordförande Business Sweden, Styrelseordförande Perstorp, styrelseledamot Gunnebo AB, styrelseledamot ASSA ABLOY AB, VD Perstorp, VD ASSA ABLOY AB, Landschef ABB Japan

Antal aktier i företaget

327 638 aktier och 940 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Christopher Beaufait

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning

Systemingenjör, United States Naval Academy Chefsingenjör, Naval Nuclear Reactors, U.S. Navy.

Andra nuvarande uppdrag

Executive Vice President och COO för Sarcos Robotics. Styrelseledamot för Heartland Water Technology. Ledamot av Securrencys Advisory Board.

Tidigare uppdrag

Senior Vice President och President, Asien, för Vestas. Ledande befattninghavare för General Electric.

Antal aktier i företaget

Christopher Beaufait innehar 115 000 aktier och 300 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Mattias Bergman

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning

Executive MBA, Copenhagen Business School. Civilekonom, Stockholms universitet.

Andra nuvarande uppdrag

CEO och styrelseledamot för BIL Sweden Adm AB och Attaro Consulting AB. Styrelseordförande för Odette Sweden AB, ReformTech Heating Holding AB och ReformTech Heating Technologies AB.

Tidigare uppdrag

(Senaste fem åren): CEO och styrelseledamot för National Electric Vehicle Sweden AB. Styrelseledamot för Automobile Property AB, Automobile Laboratory Sweden AB, Automotive Interior Parts Sweden AB och Automobile i Trollhättan nr 2 AB.

Antal aktier i företaget

Mattias Bergman innehar 7 500 aktier och 600 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Hicham Bouzekri

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning

Ingenjör, Electronics communications, Ecole Mohammadia d’Ingénieur, Marocko. M.Sc., University of Florida, Gainesville, Florida, USA. PhD i elektroteknik, Texas A&M University, College Station, Texas, USA.

Andra nuvarande uppdrag

Director, Forskning och utveckling, Industriell integration för Masen. Grundare och huvudaktieägare i Microtronix.

Tidigare uppdrag

CEO för MASciR.

Antal aktier i företaget

Hicham Bouzekri innehar inga aktier i Bolaget men innehar 300 000 teckningsoptioner.

Kent Janér

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseledamot för Nektar Asset Management AB, Brummer & Partners AB, Blue Marlin AB och Eastfort Asset Management Ltd.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande och styrelseledamot för Honung AB. Styrelseledamot för Namint AB.

Antal aktier i företaget

Kent Janér innehar (direkt, genom bolag och via närstående) 11 358 390 aktier och 224 551 teckningsoptioner i Bolaget.

Pär Nuder

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning

Jur.kand., Stockholms universitet

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för Tapetlagret Öbergs Färghus i Västerås Aktiebolag och Hemsö Fastighets AB. Styrelseledamot för Beijerinvest Aktiebolag, Dabok AB och Dabok Advisory AB. Styrelsesuppleant för Dabo Idé AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande för Sundbybergs stadshus AB, I&P Förvaltning AB, Fjällförsäkringar AB SkiStar Aktiebolag, AMF Pensionsförsäkring AB och Tredje AP-fonden. Styrelseledamot för Swedegas AB, IP-Only AB, Nyx Security AB, Knubbsäl Midholding AB, STEN HECKSCHER AB, Knubbsäl Holding AB, Narob TopHolding AB, Nyx Group AB, Business Challenge AB,  IP-Only Holding AB, Fabege AB och Åre 2019 AB.

Antal aktier i företaget

Pär Nuder innehar (genom bolag och via närstående) 339 879 aktier och 303 200 teckningsoptioner i Bolaget.

Lars Thunell

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning

Fil.dr i Statskunskap vid Stockholms universitet. Forskarassistent, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA.

Andra nuvarande uppdrag

Delägare i Manomotion AB. Styrelseordförande för Björnberget Fastighetsförvaltning AB, Jaktfågeln Holding AB), LHT Konsult AB, LHT Invest AB och ECODC AB. Styrelseledamot för Björnberget Residens AB, Björnberget Drivhus AB, Björnberget Lägenheter AB, Björnberget Produktion i Åre AB, Björnen By AB, Åre-Svedje 1:433 AB och Sadeln Restaurangutveckling AB. Styrelsesuppleant för Sadeln Fjällgården Linbane AB och FOLT Holding AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande för Africa Risk Capacity Ltd och Flexenclosure AB (publ). Styrelseledamot för Hermelinbacken 1 AB, Slutplattan LEMRO 101383 AB, Slutplattan LEMRO 101407 AB, Åre-Svedje 1:401 AB, Slutplattan PLASI 103648 AB , Standard Chartered Bank, Kosmos Energy, Fisterra, Global Water Development, Access Health International och Middle East Investment Initiative. Senior Advisor för Blackstone och Advisor för Africa Development Bank.

Antal aktier i företaget

Lars Thunell innehar 200 000 aktier och 330 000 köpoptioner utställda av Huvudägaren i Bolaget.

Bertil Villard

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning

Utbildning: Jur.kand., Stockholms universitet

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för Strax AB, Landsort Care 3 AB och Landsort Care 4 AB. Styrelseledamot för Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag, Bertil Villard Holding AB, ECODC AB, Polaris Management A/S, Polaris Invest II ApS, Polaris II Invest Fonden och iCoate Medtech AB.

Tidigare uppdrag

(Senaste fem åren): Delägare i och extern firmatecknare för Advokatfirman Vinge Aktiebolag. Styrelseordförande för Landsort Care AB, Landsort Care 2 AB,  Voddler Group AB och Rabbalshede Kraft AB (publ). Styrelseledamot för Gränges AB, Mercuri International Group AB, SamSari Aktiebolag, Auriant Mining AB och Samsari Act Group AB. Styrelsesuppleant för Voddler Sweden AB, Tengroth & Co AB, Alltid Oavsett AB, Advokat CJMGB AB och PPRD Nordic AB.

Antal aktier i företaget

Bertil Villard innehar (direkt och genom bolag) 654 941 aktier, 301 900 teckningsoptioner och 50 000 köpoptioner utställda av Huvudägaren i Bolaget.

Teo Jörlén

Född 1984. Arbetstagarledamot, Unionen sedan 2018.

Utbildning

Kandidatexamen i elektroteknik, Örebro universitet. Masterexamen i elektroteknik, Karlstads universitet.

Andra nuvarande uppdrag

-

Tidigare uppdrag

-

Antal aktier i företaget

Teo Jörlén innehar inga aktier i Bolaget men innehar 100 000 teckningsoptioner.


Ledande befattningshavare

Jonas Eklind

Född 1963. CEO sedan 2015.

Utbildning

Universitetsexamen i fysik och teknisk biologi, Uppsala universitet. Diplom i praktisk svenska och kommunikation, Uppsala universitet. Diplom i ledarskap i teknikföretag, ManTech IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm. DIHM-examen, marknadsekonomexamen, IHM Business School.

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för Shapeline AB. Styrelseledamot och ägare av Deep Powder AB. Styrelseledamot för Cleanergy AB och Nordic New Energy Partners Ekonomiska Förening.

Tidigare (senaste fem åren)

CEO och styrelseledamot för Woodeye AB och Vita Vonni AB. CEO för Sustainable Growth Capital SGC AB. Styrelseledamot och styrelsesuppleant för Dendro Fortune AB.

Antal aktier i företaget

Jonas Eklind innehar 33 000 aktier och 5 232 500 teckningsoptioner i Bolaget.

Jonas Karlsson

Född 1970. VP Projects sedan 2017.

Utbildning

Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Andra nuvarande uppdrag

-

Tidigare (senaste fem åren)

-

Antal aktier i företaget

Jonas Karlsson innehar 5 000 aktier och 2 000 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Torbjörn Lindqvist

Född 1969. CTO sedan 2017.

Utbildning

Teknisk doktorsexamen, Energiteknik, Maskinteknik, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Andra nuvarande uppdrag

Andra nuvarande uppdrag

-

Tidigare (senaste fem åren)

-

Antal aktier i företaget

Torbjörn Lindquist innehar 1 000 aktier och 2 000 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Kennet Lundberg

Född 1957. CFO sedan 2018.

Utbildning

Executive MBA, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseledamot för och ägare av Kennet Lundberg AB. Styrelseledamot och delägare i Chamber Group Sweden AB, Lecka Alpha Trading GP Ltd och Stella Analytics Ltd. Styrelseledamot för Lecka Alpha Trading LP. Styrelsesuppleant för Cleanergy AB.

Tidigare (senaste fem åren)

Vice President och CFO för Xellia Pharmaceuticals ApS. CFO för Real Holding i Sverige AB (publ). Styrelseledamot för Victor Hasselblad Aktiebolag, Hasselblad Aktiebolag, Troax Group AB (publ) och Instalco Intressenter AB.

Antal aktier i företaget

Kennet Lundberg innehar 10 000 aktier i Bolaget.

Jonas Wallmander

Född 1976. VP Partners & Collaborations sedan 2017.

Utbildning

Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Linköpings Tekniska Högskola.

Andra nuvarande uppdrag

-

Tidigare (senaste fem åren)

-

Antal aktier i företaget

Jonas Wallmander innehar 1 117 aktier och 2 000 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Jan Svensson

Född 1971. VP Development sedan 2017.

Utbildning

Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Linköpings Tekniska Högskola. Magisterexamen i projektledning, Linköpings Universitet.

Andra nuvarande uppdrag

-

Tidigare (senaste fem åren)

-

Antal aktier i företaget

Jan Svensson innehar 2 040 aktier och 2 000 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Dr. Ralf Wiesenberg

Född 1969. VP Business Development sedan 2018.

Utbildning

PhD i teknik och Masterexamen i energiteknik, avdelningen för energisystem, Berlins tekniska universitet.

Andra nuvarande uppdrag

Ensam administratör och ägare av Lifecycle Associates S.L.

Tidigare (senaste fem åren)

CEO för ÅF Aries Energia S.L. och Sun to Market Solutions S.L.

Antal aktier i företaget

Ralf Wiesenberg innehar 3 180 aktier och 200 000 teckningsoptioner i Bolaget.