Arrow scroll

Styrelsens försäkran

Göteborg                    2019-05-15

Bo Dankis                            
Ordförande

Chris Beaufait

Mattias Bergman

Hicham Bouzekri

Jonas Eklind
Verkställande direktör

Kent Janér

Pär Nuder

Lars Thunell

Bertil Villard

Teo Jörlén
Unionen-representant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-05-16
KPMG AB

Fredrik Waern
Auktoriserad revisor

Läs revisionsberättelsen