Arrow scroll

Not 9 - Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

 20182017
Koncernen  
Nedskrivning värdepapper--
Övrigt-37 614
 -37 614
Moderföretaget  
Nedskrivning värdepapper--
Övrigt-1 683 09437 614
 -1 683 09437 614