Arrow scroll

Not 8 - Resultat från andelar i koncernföretag

 20182017
Nedskrivningar-6 864 576-1 150 063
 -6 864 576-1 150 063