Arrow scroll

Not 7 - Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncern  
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal2018-12-312017-12-31
Inom ett år5 070 5614 905 666
Mellan ett och fem år5 428 0163 856 754
Senare än fem år--
 10 498 5778 762 420
 20182017
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter6 639 8697 612 402
Moderföretaget  
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal2018-12-312017-12-31
Inom ett år5 070 5614 905 666
Mellan ett och fem år5 428 0163 856 754
Senare än fem år--
 10 498 5778 762 420
 20182017
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter6 639 8697 612 402