Arrow scroll

Not 4 - Övriga rörelseintäkter

 20182017
Koncernen  
Erhållna bidrag2 007 4502 093 875
Övrigt 607 328
 2 007 4502 701 203
Moderföretaget  
Erhållna bidrag2 007 4502 093 875
Övrigt-607 328
 2 007 4502 701 203