Arrow scroll

Not 31 - Teckningsoptioner

Vid periodens utgång fanns 39 908 167 optioner utställda av sju olika serier med lösenpriser från SEK 10 till SEK 180. De 16 666 667 teckningsoptionerna till Masen är under registrering. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför 4 478 167 nya aktier.