Arrow scroll

Not 3 - Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

 20182017
Koncernen  
Nettoomsättning per rörelsegren  
Gas1 941 6012 920 586
 1 941 6012 920 586
Nettoomsättning per geografisk marknad  
Sverige157 196953 294
EU1 214 218809 857
Utanför EU570 1871 157 435
 1 941 6012 920 586
 20182017
Moderföretaget  
Nettoomsättning per rörelsegren  
Gas1 941 6012 920 586
 1 941 6012 920 586
Nettoomsättning per geografisk marknad  
Sverige157 196953 294
EU1 214 218809 857
Utanför EU570 1871 157 435
 1 941 6012 920 586