Arrow scroll

Not 28 - Betalda räntor och erhållen utdelning

 20182017
Koncernen  
Erlagd ränta285 0562 270 662
 20182017
Moderföretaget  
Erlagd ränta285 0562 270 662