Arrow scroll

Not 27 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Azelios styrelse har utfärdat optioner till Masen i enlighet med avtal om gemensam utveckling och affärsutveckling. Optionerna realiseras vid ett fullföljande av avtalet.Sedan 31 december 2018 har Azelio annonserat sju ytterligare tjänster för säkerställande av kompetens enligt affärsplanen. Dessa tjänster innefattar utveckling och konstruktion i Åmål och Göteborg och personal inom ekonomi, inköp och kvalitet.