Arrow scroll

Not 25 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget

 2018-12-312017-12-31
Belopp i kr  
Ställda säkerheterIngaInga
Moderföretaget  
För egna skulder och avsättningar  
Bankräkningar--
Summa ställda säkerheter--
EventualförpliktelserIngaInga