Arrow scroll

Not 24 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

 2018-12-312017-12-31
Belopp i krIngaInga
Ställda säkerheter  
Koncernen  
För egna skulder och avsättningar  
Bankräkningar--
Summa ställda säkerheter  
EventualförpliktelserIngaInga