Arrow scroll

Not 23 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2018-12-312017-12-31
Koncernen  
Upplupna leverantörsskulder11 338 0684 927 562
Upplupna semesterskulder4 547 6004 446 162
Upplupen reserv tidbank224 766
Upplupna lagstadgade sociala avgifter1 499 4781 396 984
Övriga poster147 554100 001
 17 757 46610 870 709
Moderföretaget  
Upplupna leverantörsskulder11 338 0684 927 562
Upplupna semesterskulder4 547 6004 446 162
Upplupen reserv tidbank224 766
Upplupna lagstadgade sociala avgifter1 499 4781 396 984
Övriga poster147 554100 000
 17 757 46610 870 708