Arrow scroll

Not 22 - Långfristiga skulder

 2018-12-312017-12-31
Koncernen  
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:  
Övriga skulder22 850 33922 990 094
 22 850 33922 990 094
Moderföretaget  
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen  
Övriga skulder22 850 33922 990 094
 22 850 33922 990 094