Arrow scroll

Not 20 - Antal aktier och kvotvärde

 2018-12-312017-12-31
Antal aktier42 347 495195 066 740
Kvotvärde50 öre5 öre