Arrow scroll

Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2018-12-312017-12-31
Koncern  
Förutbetald försäkring487 545176 812
Förutbetalda hyreskostnader1 003 399671 495
Övriga poster1 665 987228 764
 3 156 9311 077 072
Moderföretag  
Förutbetald försäkring487 545176 812
Förutbetalda hyreskostnader1 003 399671 495
Övriga poster1 549 83811 325
 3 040 782859 632