Arrow scroll

Not 15 - Nedlagda utgifter på annans fastighet

 2018-12-312017-12-31
Koncernen  
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början1 851 2111 700 222
Nyanskaffningar-150 989
Vid årets slut1 851 2111 851 211
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-632 913-402 856
Årets avskrivning-231 401-230 057
Vid årets slut-864 314-632 913
Redovisat värde vid årets slut986 8961 218 298
 2018-12-312017-12-31
Moderföretaget  
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början1 851 2111 700 222
Nyanskaffningar 150 989
Vid årets slut1 851 2111 851 211
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-632 913-402 856
Årets avskrivning-231 401-230 057
Vid årets slut-864 314-632 913
Redovisat värde vid årets slut986 8971 218 298