Arrow scroll

Not 13 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

 2018-12-312017-12-31
Koncernen  
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början283 879 791210 899 678
Internt utvecklade tillgångar65 038 81872 980 113
Vid årets slut348 918 609283 879 791
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-46 279 963-34 864 999
Årets avskrivning-11 414 965-11 414 964
Vid årets slut-57 694 928-46 279 963
Redovisat värde vid årets slut291 223 681237 599 827
 2018-12-312017-12-31
Moderföretaget  
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början283 879 791210 899 678
Internt utvecklade tillgångar65 038 81872 980 113
Vid årets slut348 918 609283 879 791
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-46 279 963-34 864 999
Årets avskrivning-11 414 965-11 414 964
Vid årets slut-57 694 929-46 279 963
Redovisat värde vid årets slut291 223 681237 599 827