Arrow scroll

Not 12 - Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt

 20182017
KoncernenProcentBeloppProcentBelopp
Resultat före skatt -91 845 266 -97 443 281
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget22,0%20 205 95922,0%-21 437 522
Skattemässigt avdragsgilla poster bokade mot eget kapital6,6%6 100 7020,0%-
Andra icke-avdragsgilla kostnader-3,4%-3 143 182-0,8%-779 288
Återföring av ej tidigare avdragsgilla kostnader0,7%604 9120,1%57 042
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-25,9%-23 768 390-21,3%-20 715 276
Redovisad effektiv skatt0,0%-0,0%-
 20182017
ModerföretagetProcentBeloppProcentBelopp
Resultat före skatt -96 092 507 -94 230 036
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget22,0%21 140 352-22,0%-20 730 608
Skattemässigt avdragsgilla poster bokade mot eget kapital6,3%6 100 7020,0%-
Ej avdragsgilla kostnader-3,3%-3 143 182-0,8%-779 288
Återföring av ej tidigare avdragsgilla kostnader0,6%604 9120,1%57 042
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-25,7%-24 702 783-21,2%-20 008 362
Redovisad effektiv skatt0,0%-0,0%-

Skattemässigt underskott är beräknat att uppgå till 730 967 714 (618 682 334).