Arrow scroll

Not 11 - Räntekostnader och liknande resultatposter

 20182017
Koncernen  
Räntekostnader, övriga-285 056-2 271 263
Övrigt-4 101-27 535
 -289 157-2 298 798
Moderföretaget  
Räntekostnader, övriga-285 056-2 271 263
Övrigt-4 101-56 464
 -289 157-2 327 727