Arrow scroll

Not 10 - Ränteintäkter och liknande resultatposter

 20182017
Koncernen  
Ränteintäkter, övriga92 689-
Övrigt310 077462 429
 402 765462 429
Moderföretaget  
Ränteintäkter, övriga92 689-
Övrigt302 558446 490
 395 246446 490