Arrow scroll

Eget kapital - koncernen

2018-12-31AktiekapitalÖvrigt tillskjutet kapitalOmräkningsreservBal.res. inkl årets resultatSumma eget kapital
Ingående balans9 753 337890 604 593-249 798-662 962 496237 145 637
Årets resultat  -91 845 266-91 845 266
Förändring direkt mot eget kapital    
Omräkningsdifferens  -91 027-91 027
Transaktioner med ägare    
Nyemission11 420 411401 366 2033 279 939416 066 553
Sålda teckningsoptioner -600 200600 200
Summa11 420 411401 366 2033 880 139416 575 726
     
Vid årets utgång21 173 7481 291 970 796-340 825-750 927 623561 876 096