Arrow scroll

Not 26 - Transaktioner med närstående

Närståendetransaktioner har gjorts på marknadsmässiga villkor.