Arrow scroll

Azelio som investering

Stor outnyttjad marknad

Betydande förväntad tillväxt

Tillgång till pålitlig, hållbar och kostnadseffektiv elektricitet är avgörande för utveckling av samhällen med bland annat industriell etablering och en fungerande infrastruktur. Över 1 miljard människor inom världens solbältesregioner saknar idag tillgång till elektricitet och endast i Afrika saknar 65 procent av befolkningen tillgång till ett tillförlitligt elnät. Ett opålitligt elnät påverkar inte bara hushållen, utan även sjukhus, fabriker, telekomsystem, statsbyggnader etc. Det alternativ som finns i dagsläget är dieselgeneratorer som både är dyra och orsakar höga mängder utsläpp.

Banbrytande lösning för distribuerad hållbar el vid behov med överlägsen prestanda

Azelio har utvecklat en skalbar och mycket kostnadseffektiv lösning för lagring av termisk energi med produktion av hållbar elektricitet där den behövs och när den behövs under dygnets alla timmar, som del av en mikrogrid eller som en fristående lösning, d vs off-grid. En lösning som öppnar möjligheter för samhällen och hundratals miljoner människor att utvecklas ekonomiskt och hållbart. Azelios lösning producerar hållbar el dygnet runt till en betydligt lägre kostnad än övriga lösningar på marknaden för distribuerad elproduktion.

Högkvalitativ utveckling och tillverkning, redo för höga volymer

Azelios produktionsenhet i Uddevalla förvärvades från Volvo Cars 2013. Med industriell volymproduktion av komponenter och med underleverantörer från bland annat bilindustrin kan Azelio hålla en låg produktionskostnad och hög effektivitet i hela processkedjan. Den årliga produktionskapaciteten, med befintlig produktionslina, är 23 000 motorenheter per år men kan inom nuvarande anläggning skalas upp till 46 000 enheter årligen vid behov.

Starkt team på plats, redo för den globala marknaden 

Azelio har en stark organisation med erfarenhet från bland annat fordon, flyg och förnyelsebar energi. Utvecklingen sker i nära samarbete med ledande globala aktörer inom energisektorn samt med framstående forskningsinstitut, som KTH, Chalmers och Khlifa University.

Med ett globalt nätverk av starka och etablerade partner i kombination med en stor mängd potentiella kunder, som framförallt tillkommit efter bolagets publika teknologidemonstration i juni 2018, är företaget väl förberett för en kommersiell etablering.

Den årliga produktionskapaciteten, med befintlig produktionslina, är 23.000 motorenheter per år men kan inom nuvarande anläggning skala upp till 46.000 enheter årligen vid behov

Aktiens utveckling

Första handelsdag, 10 december 2018, handlades aktien för 22 kronor per aktie. Vid periodens utgång, 31 december 2018, handlades aktien för 12,24 kr per aktie, en nedgång av 9,76 kr.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i koncernen uppgick vid perioden utgång till 21 174 tkr bestående av 42 347 495 aktier.

Största aktieägare över 10%

Namn
Ägarandel %
Blue Marlin AB / Kent Janér22 %

2018

Kommentarer från VD
Jonas Eklind

läs mer om årets prestationer

Finansiell information

Förvaltningsberättelsen

läs mer om vår verksamhet