Arrow scroll

Kommentarer från VD

Året som varit

2018 var ett mycket positivt år för Azelio där stora och viktiga steg tagits mot ett allt mer närliggande kommersiellt genombrott. Genomförandet av teknologidemonstrationen i juni har skapat ett stort globalt intresse med förfrågningar från 52 länder till ett potentiellt ordervärde om 50 miljarder kronor. Det visar tydligt att behovet av hållbar elproduktion med lagring till rätt kostnad är enormt. Med vår lösning kan vi kan göra stor skillnad både för miljön och den ekonomiska utvecklingen genom att byta ut förorenande alternativ, inte minst på marknader där tillgång till elnät eller stabil nätkoppling saknas. Tillgång till elektricitet är en förutsättning för utveckling, tillgång till förnybar el en förutsättning för en hållbar utveckling.

Under året har Azelio gjort mycket stora framsteg i kommersialiseringsprocessen, som ligger i linje med målen i den uppsatta affärsplanen. Bland annat har organisation stärkts avsevät med säkerställande av nyckelkompetenser för att ta produkten till marknaden och industrialisera bolaget.

Årets händelser

Nära samarbeten med starka och etablerade aktörer inom förnyelsebar teknologi ger Azelio förutsättningar att utveckla en globalt konkurrenskraftig produkt och utmana den befintliga energimarknaden. Det utökade samarbetet med Marockanska Masen, som ansvarar för förnyelsebara energilösningar i hemlandet Marocko och som rådgivare till större delen av Afrika, är en enorm styrka för Azelio. Det utökade samarbetet innefattar gemensam utveckling och design samt verifiering i samband med Azelios fullskaliga projekt som byggs på världen största anläggning för koncentrerad solenergi i Marocko under slutet av 2019. Inom ramen för avtalet ska även Masen demonstrera och introducera Azelios lösning till potentiella kunder på den afrikanska kontinenten.

Juni månad blev mycket intensiv där ett namnbyte från Cleanergy till Azelio genomfördes, 105 miljoner kronor togs in i en kraftigt övertecknad riktad emission och lagringslösningen demonstrerades inför publik i Åmål. Intensiteten gav även mycket energi till bolaget, främst då teknologin fick visas upp och den uppmärksamhet och respons som den genererade globalt. Förfrågningarna från totalt 52 länder har utvecklats till pågående dialoger med inriktning mot en kontrollerad marknadslansering, där mindre marknadsinstallationer planeras till 2020 följt av ökade volymer under 2021.

Erbjudandet i samband med noteringen på Nasdaq First North under december tillförde 242 miljoner kronor före emissionskostnader. Trots ett osäkert börsläge genomfördes en lyckad introduktion och bolaget fick över 2 200 nya aktieägare, däribland ett flertal starka och långsiktiga institutionella ägare.

Trender

Omställningen till en energimix som domineras av förnyelsebara alternativ ökar i en allt snabbare takt i samband med att de ekonomiska fördelarna blir allt mer tydliga. De miljömässiga faktorerna har uppmärksammats brett under lång tid och vi blir ständigt påminda om konsekvenser för miljö och hälsa av utsläpp från fossila källor. Kortsiktigheten i att titta på direkt kostnad och inte mer långsiktiga konsekvenser och kostnader har gett fossila alternativ en fördel men den verkligheten håller nu alltså på att ändras. Till stor del har detta att göra med introduktioner av effektiva sätt att lagra förnyelsebar energi och på så sätt neutralisera svagheterna med källor med ojämn produktion, som är direkt beroende av till exempel sol och vind. I dagsläget gäller detta främst storskaliga lösningar. Samtidigt finns ett stort behov av distribuerade alternativ i mindre skala för att tillgodose de 1,2 miljarder människor som saknar koppling till ett elnät idag eller ännu fler som har en svag och opålitlig nätkoppling. Som är beroende av dieselgeneratorer som en tillförlitlig baskraft. Här finns en stor potential och ett enormt behov av hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Hit riktar sig Azelio med en sin lösning för termisk energilagring med produktion av hållbar el under dygnets alla timmar. Azelio är en alternativ distribuerad och hållbar baskraft, till en betydligt lägre kostnad än dieselgenererad el.

Jonas Eklind_CEO

Jonas Eklind, VD 

Förfrågningarna från totalt 52 länder har utvecklats till pågående dialoger med inriktning mot en kontrollerad marknadslansering, där mindre marknadsinstallationer planeras till 2020 följt av större volymer under 2021

Framtiden

Azelio ser fram emot ett allt mer närliggande kommersiellt genombrott. Under 2019 byggs ett fullskaligt verifieringsprojekt i Marocko på världens största anläggning för koncentrerad solenergi, tillsammans med strategiska partnern Masen. Projektet kommer att konkretisera Azelios lösning, viket blir en viktig del i befintliga och kommande kunddialoger. Under 2020 planeras de första mindre kommersiella installationerna och 2021 ökar produktionen gradvis till högre volymer. 

- Jonas Eklind, VD 

 

Aktieägare

Starkt team på plats, redo för den globala marknaden

Läs mer om azelio som investering

OM Azelio

Teknologin - banbrytande lösning för energilagring

Så funkar det