Arrow scroll

Hållbar elektricitet

när och där den behövs,
skalbar och till en låg kostnad

yellow_line

11 jun

Byter namn från Cleanergy till Azelio och tar in 105 miljoner kronor i riktad nyemission

18 jun

Demonstrerar lagringsteknologin och får förfrågningar från 52 länder

10 dec

Noteras på Nasdaq First North och tillförst 242 MSEK, före emissionskostnader

VD-ORD

Azelio ser fram emot ett allt mer närliggande kommersiellt genombrott

Läs HELA VD-ordet

ÅRET I KORTHET

Azelio genomförde en kraftigt övertecknad nyemission om 105 MSEK

Läs om vårt år

Om Azelio

Teknologin - Energilagring för hållbar el dygnet runt

Så fungerar det

Marknaden

Marknadsutvecklingen för förnyelsebar energi

UTFORSKA VÅR MARKNAD