March 26th 2020

Uppdatering med anledning av COVID-19

Coronaviruset drabbar en hel värld. På Azelio gör vi det vi kan för att minska smittspridningen och samtidigt bidra till den positiva samhällsutveckling som bolagets produkter medför. Påverkan på Azelio är i dagsläget förhållandevis mild, men reserestriktioner gör att vi inte kan arbeta i den takt eller från de platser vi planerat för i alla projekt.

Nyligen invigde Azelio sitt verifieringsprojekt på den världsledande solparken Noor i Marocko enligt tidsplan. Verifieringen av energilagret i Marocko är prioriterad i bolagets pågående kommersialisering för att omvandla avsiktsförklaringar till order, vilket sker via bolagets externa verifieringspartner. Även vår partner påverkas förstås av rådande reserestriktioner och tidslängden av dessa är svårbedömd. 

Givet ovissheten kring utvecklingen av coronaviruset så det viktigt att planera för olika scenarier. Viktiga delar av Azelios arbete kring detta är:

  • Intensifiering av pågående övergång till ett digitalt arbetssätt.
  • Anpassning av projekt för att minimera påverkan på bolagets tidplan.
  • Optimera resurser för att undvika eventuella större påfrestningar

Azelio kommer att inleda den planerade verifieringen under första kvartalet detta år, inledningsvis från installationen i Sverige.

Vi har tecknat ett flertal avsiktsförklaringar under de senaste sex månaderna och har också många spännande dialoger pågående. Vi ser mycket fram emot att inleda arbetet med den första kommersiella Installationen under 2020 så snart verifieringsdata är tillgänglig.

För ytterligare info, kontakta
Jonas Eklind – VD på Azelio
Email: jonas.eklind@azelio.com   
Tel: +46 70 940 35 80

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022