May 6th 2020

Styrelsen för Azelio drar tillbaka förslag om långsiktigt incitamentsprogram

Göteborg 6 maj 2020

Styrelsen för Azelio AB (publ) har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram till VD och vissa av de övriga medlemmarna av ledningsgruppen i Azelio, totalt åtta personer.

Bakgrunden till beslutet är att styrelsen anser att programmet behöver utökas i termer av antal aktier som maximalt kan komma att tilldelas deltagare i programmet.

Styrelsen avser att sammankalla extra bolagsstämma och föreslå att extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett reviderat långsiktigt incitamentsprogram. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras separat så snart styrelsen beslutat därom.

Bolagets årsstämma hålls den 14 maj 2020.

För mer information vänligen kontakta:
Kennet Lundberg – CFO, Azelio
Email: kennet.lundberg@azelio.com
Tel: +46 705 24 47 79

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022