May 21st 2018

Masen och Cleanergy stärker sitt samarbete för kostnadseffektiv lagring av solenergi

Lagring av förnyelsebar energi för distribution av elektricitet vid behov, på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt, är en förutsättning för en fossilfri elproduktion. Svenska solenergibolaget, Cleanergy och Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) har ett pågående samarbete inom detta område. Samarbetet intensifieras nu genom ett nytt avtal om gemensam utveckling.

Samarbetet inom termisk solkraft (CSP – Concentrated Solar Power) och termisk energilagring (TES – Thermal Energy Storage) mellan Cleanergy och Masen tar ett stort kliv mot kommersialisering. Inom det nytecknade avtalet ska Masen ta plats i Cleanergys styrelse samt finansiera en betydande del av bolagets forskning och utveckling inom energilagring, industrialisering samt affärsutveckling.

Masen adderar värdefull kunskap inom solenergi till Cleanergy, samt ett stort nätverk av väletablerade samarbetspartner och underleverantörer för produktion av delkomponenter i Marocko. Masens plattform för forskning och utveckling inom CSP i staden Ouarzazate är en av världens största, och kommer att hjälpa Cleanergy med tester i optimala solförhållanden.

Masens erfarna team av ingenjörer kommer inom samarbetet att bidra med design och utvärdering av lagringslösningen. Man kommer även bistå med landyta och tillgång till elnätet för tester i Marocko samt demonstration och introduktion till potentiella kunder på den afrikanska kontinenten.

Masen har en stark forsknings- och utvecklingsstrategi som ständigt utvärderar och framhäver banbrytande och konkurrenskraftiga teknologier. Samutveckling av innovativa lagringslösningar är ett viktigt steg framåt för CSP-teknologier. Cleanergy’s demonstrator för energilagring kommer att installeras på vår plattform för forskning och utveckling i Ouarzazate, vilket kommer öka farten mot kommersialisering”, säger Mr. Bakkoury, ordförande för Masen.

“Samarbetet med Masen har varit mycket positivt för vårt utvecklingsarbete. Att nu ha dem som en del av bolaget innebär att vi kan utöka vårt samarbete och arbeta närmare varandra. Med Masens enorma erfarenhet inom förnyelsebara energilösningar och specifikt solenergi, får vi tillgång till stor kunskap och ett nätverk av resurser och potentiella kunder. Masen kommer även vara en viktig partner för verifiering av teknologi inför vår lansering till marknaden”, säger Jonas Eklind, VD för Cleanergy

En demonstrator av Cleanergys lagringslösning av solenergi presenteras i juni 2018.

För mer information, vänligen kontakta Jonas Eklind, VD för Cleanergy:
Tel: +46 709 40 35 80, Email: jonas.eklind@cleanergy.com

____________________________________________________________________

Om Cleanergy

Cleanergy är ett privat svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar inom elproduktion från solenergi och kostnadseffektiv termisk energilagring för distribution av hållbar el vid behov. Bolaget har ca 60 anställda med huvudkontor i Göteborg med produktion och utveckling inom det nordiska hjärtat av automotive- och aerospace-klustret på den svenska västkusten. Cleanergy agerar på en internationell marknad med världsledande aktörer inom solenergi som ägare i bolaget och samarbetspartner.

www.cleanergy.com

Om Masen

Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) grundades 2010 och leder utvecklingsprogram för integrerade projekt som syftar till att skapa 3000 MW ren elproduktionskapacitet år 2020 och ytterligare 6000 MW år 2030. Målet är att säkra 52 procent av landets energimix från förnybara källor före 2030. Som ledare av integrerade projekt för förnybar energi, allt från att generera el och att bidra till den lokala ekonomin och samhället, förvandlar Masen naturens energi till en kraft för utveckling.

www.masen.ma

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022