April 8th 2020

Justering av tidplan med anledning av COVID-19

Som tidigare kommunicerats är coronavirusets påverkan på Azelio förhållandevis mild i dagsläget, men primärt reserestriktioner gör att vi inte kan arbeta fullt ut i den takt eller från de platser vi planerat för i alla projekt.

Mot bakgrund av svenska myndigheters precisering att reserestriktioner kvarstår till minst 15:e juni samt den i övrigt ovissa utvecklingen av coronavirusets påverkan anpassar vi nu våra projektplaner till den nya situationen. En optimering av våra resurser baserad på bästa bedömning av läget leder till vissa förändringar av tidigare kommunicerad tidplan. Bolagets rörelsekapital bedöms räcka ytterligare ett kvartal jämfört med vad som tidigare kommunicerats, till december 2020. Behovet av nästa finansiering flyttas därmed framåt i motsvarande mån. Övergripande tidplan flyttas då även fram ett kvartal med påbörjad kommersiell installation under Q4 2020 och inledande serieproduktion Q3 2021. Då läget är fortsatt ovisst följer vi utvecklingen löpande för säkraste och effektivaste projektimplementering.

Med den information vi har idag så bedömer vi att framflyttningen av tidplanen med ett kvartal är det bästa och säkraste sättet för Azelio att nå sina mål. Vi har en långsiktig plan vi följer, nu med en måttlig justering till nya omständigheter.” säger Jonas Eklind, VD på Azelio

För ytterligare info, kontakta
Jonas Eklind – VD på Azelio
Email: jonas.eklind@azelio.com   
Tel: +46 70 940 35 80

Denna information är sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:50 den 8 april 2020. 

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på termisk energilagring med produktion av hållbar el vid behov dygnet runt. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13 timmar vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har över 120 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt kontor i Stockholm, Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av sin lösning. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023