March 30th 2022

Jonas Wallmander utsedd till ny VD för Azelio

 

Styrelsen i Azelio AB har utsett Jonas Wallmander till ny verkställande direktör för bolaget. Jonas Wallmander har arbetat inom Azelio sedan 2011 och har varit Executive Vice President och del av koncernledningen sedan 2017. Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan och ersätter därmed Jonas Eklind.

 

Jonas Wallmander har arbetat inom energisektorn sedan 2005 och byggt upp omfattande kompetens inom förnybar energi. Han anställdes initialt som Chief Operating Officer i Azelio (dåvarande Cleanergy) år 2011 och har under åren ansvarat för större projekt och produktionsutbyggnad samt medverkat vid projektfinansiering, bland annat. I rollen som Executive Vice President i koncernledningen har Jonas ansvarat för operativt och produktrelaterat arbete samt strategisk affärsutveckling. Jonas är civilingenjör från Linköpings tekniska högskola.

 

”Azelio är i behov av ett nytt ledarskap och styrelsen har med stor tillförsikt beslutat att utse Jonas Wallmander till ny VD. I sin nuvarande roll har han visat att han har goda förutsättningar att både konsolidera bolaget och vidareutveckla Azelios strategi och marknadsposition. Jonas Wallmander känner väl såväl marknaden, kunderna och investerarna. Styrelsen är övertygad om att han tillsammans med de övriga i ledningsgruppen framgångsrikt kommer att ta Azelio in i nästa fas”, säger Bo Dankis, styrelseordförande för Azelio. ”Styrelsen vill också rikta ett tack till Jonas Eklind för hans insatser som VD för Azelio. Under hans tid har bolaget uppnått flera viktiga milstolpar på vägen mot att kommersialisera en helt ny produkt för energilagring.”

 

”Jag är glad över förtroendet och brinner för Azelio och våra möjligheter framåt. Med en fortsatt snabb global omställning till förnybara energikällor kommer behovet av energilagring vara stort, och Azelio är väl positionerat att bidra till detta skifte”, säger Jonas Wallmander.

 

Jonas Wallmander ersätter Jonas Eklind som VD för Azelio med omedelbar verkan. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Bo Dankis – Styrelseordförande
Email: ir@azelio.com
Telefon: 070 887 08 78

 

Jonas Wallmander – VD
Email: jonas.wallmander@azelio.com
 

Detta offentliggörande innehåller information som Azelio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande, via kontaktpersonens försorg, den 30 mars 2022 kl 08.15 CET.

 

   

Om Azelio

Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 200 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid, Kapstaden, Brisbane och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se. Mer om Azelio: www.azelio.com

 

 

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022