August 21st 2020

Delårsrapport: Nya samarbeten öppnar nord- och sydamerikanska marknader

Väsentliga händelser

  • Coronapandemin förskjuter tidplanen för projekt och finansiering ett kvartal
  • Fredrik Wäppling ny CFO
  • Avsiktsförklaring om 10 MW till 2024 med chilenska VOGT för energilagring till gruvindustrin
  • Avsiktsförklaring med mexikanska CITRUS om 20 MW till 2024
  • Avsiktsförklaring med amerikanska Trimark Associates om 45 MW till 2025

Finansiell utveckling koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 330 (307) tkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -48 414 (-32 938) tkr
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,53 (-0,78) kr
  • Periodens resultat uppgick till -48 583 (-33 110) tkr
  • Kassa och bank uppgick till 224 200 (200 186) tkr

För mer information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08:00 (CET).

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserat sig på lagring av termisk energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar vid nominell effekt. Systemet lagrar energi i återvunnet aluminium och har en total effektivitet på upp till 90% från energi till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektivt från 0,1 MW upp till 100 MW och har ingen reducerad kapacitet över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt en närvaro i Stockholm, Peking, Madrid och Marocko. Sedan starten 2008 har företaget investerat över 1,5 miljarder kronor i teknisk utveckling. Azelio är noterat på Nasdaq
Stockholm First North. FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se.

 

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022