November 25th 2019

Delårsrapport januari – september 2019: Azelio lägger bitarna på plats för volymproduktion 2021 enligt plan

Tredje kvartalet blev starten för ytterligare ett verifieringsprojekt, som parallellt med verifieringen i Marocko, ska bana väg för Azelios banbrytande teknologi. Azelio planerar tillsammans med Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) och Khalifa University of Science and Technology att lansera ett pilotprojekt i Abu Dhabi med mål att utvärdera Azelios teknologi för Masdars befintliga och kommande projekt inom förnybar energi.

I Sverige lämnade samtidigt den första industriellt producerade Stirlingmotorn för den termiska energilagringslösningen produktionslinan i fabriken i Uddevalla. Azelio utsåg också AQ Enclosure Systems till samarbetspartner för montering av energilagret.

Nästa delmål är verifieringsprojektet i Marocko, som förväntas producera el i slutet av året. Azelio fortsätter lägga bitarna på plats för att genomföra mindre kommersiella projekt under 2020 och möjliggöra för volymproduktion under 2021 enligt plan.

Azelio är stolta över att vara nominerade till Mission Innovations lista över de 100 främsta lösningarna för minskade utsläpp.
Väsentliga händelser, kvartal 3

 • Den första industriellt producerade Stirlingmotorn lämnade produktionslinan i Uddevalla.
 • Avtal tecknades med Masdar och Khalifa University i Abu Dhabi om pilotprojekt för utvärdering av Azelios teknologi.
 • AQ Enclosure Systems utsågs till samarbetspartner för montering av energilagret.
 • Azelio på Mission Innovations lista över de 100 främsta lösningarna för minskade utsläpp.
 • Azelio anställde VP Operations för att leda bolagets industrialisering.

Finansiell utveckling koncernen, kvartal 3

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 285 (416) tkr
 • Rörelseresultatet EBIT minskade till -46 217 (-25 514) tkr
 • Resultat per aktie -1,09 (-0,89) kr
 • Periodens resultat minskade till -46 027 (-25 523) tkr
 • Kassaflödet minskade till -63 965 (-35 560) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 136 140 (74 498) tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: 070-940 35 80
Denna information är sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:58 den 25 november 2019.
 

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13 timmar vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har över 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022