November 20th 2020

Delårsrapport: Framgångsrik riktad emission

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 3: jul – sep 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 164 (285) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -49 536 (-46 115) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,53 (-1,09) kr
 • Periodens resultat uppgick till -49 764 (-46 089) tkr
 • Kassaflödet uppgick till 192 859 (-63 965) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 417 027 (136 140) tkr

Första nio månaderna: jan – sep 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 622 (1 099) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -142 938 (-107 152) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,57 (-2,54) kr
 • Periodens resultat uppgick till -143 431 (-107 409) tkr
 • Kassaflödet uppgick till 361 371 (-195 020) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 417 027 (136 140) tkr

Väsentliga händelser

Kvartal 3: jul – sep 2020

 • En avsiktsförklaring tecknades med ALEC Energy för energilagring om 49 MW i Mellanöstern och Afrika
 • Avtal tecknades med ALEC Energy om installation av ett verifieringsprojekt i Abu Dhabis hållbara stadsprojekt, Masdar City.
 • Installation av verifieringsprojektet i Abu Dhabi startade. Syftet med projektet är att utvärdera Azelios energilagringsteknologi för att inkluderas i Masdars produktportfölj.
 • Det ledande globala certifieringsorganet UL utsågs för att möjliggöra för Azelio att bedriva kommersiell verksamhet i USA. Målet är att under 2021 få certifiera Azelios teknik baserat på ett specifikt projekt i Kalifornien.
 • En avsiktsförklaring tecknades med Atria Power om energilagrings-system om 65 MW i Indien. Systemen ska användas för att leverera el och värme till samhällen på den indiska landsbygden.
 • En emission om 270,6 MSEK brutto riktades till flera nya svenska och internationella institutionella investerare samt vissa befintliga aktieägare.
 • En livscykelanalys utförd av forskningsinstitutet RISE visade att klimatpåverkan av Azelios energilagringssystem (TES.POD) är betydligt mindre än den för litiumjonbatterier och dramatiskt mindre än för dieselgeneratorer.

Efter periodens utgång

 • Azelio gick med i branschorganisationen California Solar & Storage Association (CALSSA) för att stärka sin närvaro i delstaten. Den kaliforniska marknaden för solenergi och lagring är mycket aktiv och Azelio har hittills tecknat tre avsiktsförklaringar för delstaten.
 • Azelio verifierade energilagringssystems prestanda i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Bolaget nådde därmed en milstolpe i kommersialiseringen av systemet.
 • En avsiktsförklaring tecknades med Jet Energy om energilagring om 45 MW i Marocko och övriga delar av fransktalande Afrika

För ytterligare information, kontakta

Jonas Eklind – VD Azelio

Email: jonas.eklind@azelio.com

Tel: +46 70 940 35 80

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022