August 21st 2019

Delårsrapport: Azelio utvecklas enligt plan eller bättre – ett tekniskt genombrott ger ökad potential

Bolaget offentliggjorde under kvartalet en lösning för att ladda sitt lager även med elektricitet, en viktig nyhet utöver plan. Den möjliga användningen för Azelios teknologi breddas därmed till både sol och vind samt fler geografier.

Azelios VD Jonas Eklind tilldelades priset för Mission Innovation Champion för Sverige.

Ett avtal har tecknats med en säljagent för försäljning av Azelios teknologi för att leverera hållbar el till sjukhus i Afrika. I Pakistan undertecknades i närvaro av Sveriges ambassadör en avsiktsförklaring om tillförlitlig elförsörjning i landet. Dialoger har initierats med bland andra Världsbanken och UNHCR.

Generellt finns en ökande insikt om behovet av en kraftig global utbyggnad av mikrogrid-system för pålitlig baskraft, inte minst som alternativ till dagens dyra och smutsiga diesel. Detta ökar uppmärksamheten kring Azelios unika hållbara och kostnadseffektiva teknologi.

Väsentliga händelser

 • Utökat användningsområde för Azelios teknologi med verifiering även i Sverige
 • Tecknar avsiktsförklaring för hållbar elförsörjning i Pakistan
 • Tecknar avtal med säljagent för förnybar el till sjukhus i Afrika
 • Azelios VD, Jonas Eklind, tilldelas utmärkelsen ”Mission Innovation Champion” vid ceremoni i Vancouver
 • Inbjudna att presentera teknologin för Världsbanken i Washington och besöker UNHCR för utvärdering av hållbar elförsörjning till flyktingläger i Jordanien

Finansiell utveckling koncern

 • Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till 37 556 (17 571) tkr
 • Rörelseresultatet EBIT minskade till -33 024 (-24 493) tkr
 • Resultat per aktie -0,78 (-0,10), kr
 • Periodens resultat minskade till -33 053 (-24 429) tkr
 • Kassaflödet minskade till -57 967 (93 451) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 200 186 (114 152) tkr

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 14:00 (CET). 

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Email: info@azelio.com

© Azelio 2024