August 21st 2019

Delårsrapport: Azelio utvecklas enligt plan eller bättre – ett tekniskt genombrott ger ökad potential

Väsentliga händelser

 • Utökat användningsområde för Azelios teknologi med verifiering även i Sverige
 • Tecknar avsiktsförklaring för hållbar elförsörjning i Pakistan
 • Tecknar avtal med säljagent för förnybar el till sjukhus i Afrika
 • Azelios VD, Jonas Eklind, tilldelas utmärkelsen ”Mission Innovation Champion” vid ceremoni i Vancouver
 • Inbjudna att presentera teknologin för Världsbanken i Washington och besöker UNHCR för utvärdering av hållbar elförsörjning till flyktingläger i Jordanien

Finansiell utveckling koncern

 • Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till 37 556 (17 571) tkr
 • Rörelseresultatet EBIT minskade till -33 024 (-24 493) tkr
 • Resultat per aktie -0,78 (-0,10), kr
 • Periodens resultat minskade till -33 053 (-24 429) tkr
 • Kassaflödet minskade till -57 967 (93 451) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 200 186 (114 152) tkr

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 14:00 (CET).

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022