February 28th 2019

Bokslutskommuniké 2018 Azelio AB

Finansiell utveckling koncern

Kvartal 4: oktober–december 2018

•         Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till 26 005 (5 783) tkr

•         Rörelseresultatet EBIT ökade till -26 390 (-31 423) tkr

•         Resultat per aktie -0,16 (-0,16), kr

•         Periodens resultat ökade till -26 341 (-31 329) tkr

•         Kassaflödet ökade till 252 679 (-26 336) tkr, hänförligt till emission vid notering

Helår: januari– december 2018

•         Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till   70 341 (78 602) tkr

•         Rörelseresultatet EBIT ökade till -91 959 (-95 645) tkr

•         Resultat per aktie -0,77 (-0,77), kr

•         Periodens resultat ökade till -91 845 (-97 443) tkr

•         Kassaflödet ökade till 313 011 (-2 596) tkr, hänförligt till emissioner under 2018

•         Styrelsen föreslår ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret

För ytterligare information, vänligen kontakta

Pressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEJonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: 070-940 35 80

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:00 (CET).

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022