February 21st 2022

Bemötande av artikel i Dagens Industri 2022-02-21

Som vi kommunicerade när vi fick projektet i Sverige tillsammans med Energimyndigheten var att det skulle genomföras under 2021 och 2022. Projektet inleddes sommaren 2021 med en analysfas, enligt plan. Vid genomgång av analysen för projektet med Energimyndigheten och behovet från användaren ska demonstrationsfasen ske under sommarmånaderna 2022 för att leverera el för att driva system samt torka säd med värmen från vårt system med lagrad solenergi. Torkningsprocessen sker idag med fossila bränslen.

Vi har ett brett och gott samarbete med Energimyndigheten där vi ansöker om flera projekt. I det här fallet så skulle en valideringsrapport bifogas ansökan som vi enligt kontrakt med DNV inte får delas publikt och där Energimyndigheten inte kunnat säkerställa sekretess. Vi drog då tillbaka vår ansökan i ett tidigt skede. Det har inte påverkat bolagets kommersialiseringen då andra projekt har genomförts.

Vi har installerat över 100 kommersiella projekt med vår Stirlingmotor i projekt med biogas sedan bolaget startades 2008. Vår nuvarande lösning där Stirlingmotorn är sammankopplat med ett energilager har validerats av DNV, där valideringsdata publicerat här: https://www.azelio.com/files/Azelio_Whitepaper_cover.pdf  
Kommersiella projekt har levererats och installerats i Sverige och Dubai, samt är under leverans och förberedelse till leverans för Sydafrika och Egypten.

Vi delar inte bilden av att systemet inte är konkurrenskraftigt. Systemet producerar el och värme dygnet runt med upp till 90 % effektivitet, och vi har tydligt beskrivit värdet av vår lösning för våra kommersiella projekt samt kostnaden i förhållande till exempelvis diesel där vi producerar el till mindre än halva kostnaden. Andra teknologier så som flödescellsbatterier och vätgas har skilda användningsområden och är inte konkurrerande teknologier. Mer om marknaden för vår teknologi, long duration energy storage, kan läsas här: https://www.ldescouncil.com/insights

Azelios bemötande från dagens Di TV finns att se och läsa här: https://www.di.se/live/borskollapsade-azelios-vd-foljer-tidsplanen/  

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023