May 22nd 2019

Azelios unika energilagring nu även för solceller och vindkraft

Det utökade användningsområdet av Azelio’s kärnteknologi har möjliggjorts genom Azelios fortsatta satsningar på forskning och utveckling. Den nya lösningen som möjliggör elektrisk uppvärmning av lagret använder samma teknik som redan tidigare användes för att flytta värme från lagret till Stirlingmotorn. Kompetensen inom detta område finns redan inom bolaget och kräver därför inte några nya resurser.

Azelio erbjuder sedan tidigare en lösning för lagring av solenergi för att säkerställa en hållbar distribuerad baskraft i områden kring solbältet. Lösningen kan således användas som alternativ till dieselgenererad el till en lägre kostnad i microgrid-system. Möjligheten att använda el från andra förnybara lösningar, så som solceller eller vindkraft, för att värma lagret innebär att Azelios nu kan komplettera etablerade teknologier med energilagring för hållbar elproduktion till en låg kostnad dygnet runt. Azelio erbjuder en unik lösning på den stora utmaningen i övergången från fossila bränslen, där elproduktionen från förnybara källor kännetecknas av väderberoende (intermittent) produktion samt för stor belastning på elnäten.

”Att nu kunna använda el för att ladda lagret gör att vi kan nå fler marknader med större geografisk variation, inkluderat Sverige och övriga norra Europa. Vi stärker konkurrenskraften hos förnybara alternativ och kan därmed öka användningen av hållbar el. Teknologi för förnybar elproduktion faller i pris hela tiden men bristen på konkurrenskraftig energilagring har ökat obalansen i produktion och efterfrågan. Detta har vi en lösning på. En stor fördel för oss och våra kunder är att ju billigare sol- och vindenergi blir, desto mer konkurrenskraftig blir Azelios lösning”, säger Jonas Eklind VD Azelio.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022