May 20th 2021

Azelios TES.POD[®] anländer till MBR Solar Park i Dubai

Förra veckan anlände vår TES.POD® till MBR Solar Park i Dubai. Med pågående förberedelser för installationen, efter en lång resa som inleddes från Azelios fabrik i Uddevalla, fortlöper projektet enligt tidplan.

"Vi är mycket glada över de framsteg som vi hittills har gjort. Vår TES.POD® anlände förra veckan och allt är nu på plats för installationsarbetet som kommer att börja inom kort. Vi kommer att överlämna detta projekt till vår kund enligt tidplan och ser fram emot att se vår lagringslösning som en del i denna storslagna anläggning. Det här har varit en stor insats från flera team i både Sverige och i Dubai och vi kunde inte vara nöjdare med hur projektet ser ut just nu", säger Fredrik Lisnell, Delivery Manager på Azelio.

Azelios TES.POD® kommer att vara en av flera lösningar som levererar energi till ett besökscenter beläget i fas 4 av den 77km2 stora MBR Solar Park i Dubai, som kommer att vara igång i sommar. Azelios energilager TES.POD® säkrar förnybar el dygnet runt för besökscentret, som en distribuerad hållbar baskraft, och kompletterar bland annat batterier som hanterar snabba svängningar med kortare lagringstider.

TESPOD arrives at MBR

 

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022