May 10th 2021

Azelios största aktieägare, Blue Marlin AB, återkallar förslag om långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen med avsikt att förlänga programmets löptid

Styrelsen i Azelio AB (publ) har informerats av Blue Marlin AB, bolagets största aktieägare, att förslaget om långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen återkallas. Syftet är att förlänga dess tidshorisont så att den inte sammanfaller med slutdatum för ledningens incitamentsprogram. Förslaget skulle behandlas på årsstämman den 11 maj 2021. Blue Marlin AB har meddelat att de inom kort avser återkomma med nytt förslag för styrelsens incitamentsprogram med likartad innebörd och nytt slutdatum, vilket kommer behandlas vid en extra bolagstämma.  

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Fredrik Wäppling, CFO, Azelio
Mob: +46 709 91 12 34
E-post: fredrik.wappling@azelio.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 13:00.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022