December 22nd 2021

Azelios energilagringssystem TES.POD har validerats av DNV

Azelio har under en längre tid drivit ett verifieringsprojekt av sitt energilagringssystem TES.POD. Inom projektet har ledande certifieringsorganet DNV anlitats för att genomföra en oberoende validering. DNV har inom valideringen genomlyst Azelios teknologi, produktion, R&D och testanläggningar samt tagit del av en stor mängd driftdata för bland annat produktions- och lagringskapacitet, systemverkningsgrad och responstider. Azelio har nu erhållit en valideringsrapport från DNV som visar att systemet i alla aspekter presterar enligt den tekniska prestandaspecifikationen.

Den oberoende valideringen av Azelios energilagringssystem TES.POD, genomförd av DNV, visar tydligt att systemet levererar enligt den tekniska prestandaspecifikationen. Kunder kan använda valideringen som underlag för extern finansiering av projekt med Azelios teknologi. Tidigare verifiering av systemet har varit tillräckligt som underlag för de order som bolaget hittills tecknat. Den nu genomförda valideringen innebär att större projekt kan finansieras, i enlighet med bolagets tillväxtplan.  

Azelios TES.POD har under perioden för valideringen laddats med 100 kW under 6 timmar för att sedan producera el från lagrad energi via Stirlingmotorn, vid systemets nominella effekt enligt specifikation om 13 kW under 13 timmar. Vid 13 timmars produktion visar sig energilagret fortsatt ha ett antal timmar återstående produktionskapacitet. Detta stärker ytterligare konkurrenskraften av energilagringssystemet, som möjliggör för intermittent förnybar energi från till exempel sol och vind att leverera i linje med efterfrågan och sluta dygnscykeln med förnybar energi.

”Det här är en viktig milstolpe för Azelio och ett stort steg i vår industrialisering. Behovet av energilagring som möjliggör tillförlitlig förnybar energi dygnet runt är mycket stort. Den oberoende valideringen från DNV gör nu lösningen mer tillgänglig för kunder som ett underlag till finansiering av projekt med Azelios teknologi”, säger Jonas Eklind VD på Azelio.      

För mer information, kontakta:
Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: +46 709 40 35 80                                  

Om Azelio
Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 200 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid, Kapstaden, Brisbane och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022