August 26th 2020

Azelios energilagring utvärderas för USA-marknaden av ledande certifieringsorganet UL

Det ledande globala certifieringsorganet UL kommer att arbeta med Azelio för att utvärdera Azelios teknologi för långtidslagring av energi för att möjliggöra kommersiell verksamhet på den amerikanska marknaden. Målet för utvärderingen är att under 2021 få en fältcertifiering av Azelios teknik för ett specifikt projekt i Kalifornien.

Som ett led i Azelios strategi att gå in på den amerikanska marknaden har UL valts som certifieringsorgan för företagets egenutvecklade teknologi för långtidslagring av energi med behovsstyrd produktion av förnybar energi. Azelios produkt utvecklas och tillverkas i Sverige och kommer att bli CE-certifierad enligt europeiska standarder, som i vissa aspekter skiljer sig från amerikanska standarder när det gäller elsäkerhet och nätföreskrifter. UL, som är referens för många nordamerikanska nätstandarder, ska i samband med en fältcertifiering för ett projekt i Kalifornien utvärdera Azelios teknik för att möjliggöra fullständig överensstämmelse med de lokala nätkoderna och säkerhetsdirektiven.

Azelios termiska energilager måste specifikt uppfylla flera krav såsom säkerhetskrav enligt NEC (nationella elektriska koder), tryckregler, lokala NFPA-brandkoder samt regler för anslutning till elnätet. UL som har över 100 års erfarenhet av att arbeta med standarder och certifiering kommer bland andra standarder att använda sin nyligen uppdaterade UL9540 för att utvärdera installationens säkerhet.

”Den amerikanska marknaden har visat stort intresse för Azelios teknologi och behovet av långtidslagring av energi växer snabbt. Vi tar nu ett stort steg mot att ta oss in på marknaden genom att samarbeta med UL för att certifiera tekniken för nordamerikanska nätnormer”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.

För mer information, kontakta

Jonas Eklind – CEO                                               

Email: jonas.eklind@azelio.com                          

Tel: +46 709 40 35 80                                           

Om Azelio

Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserat sig på lagring av termisk energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar vid nominell effekt. Systemet lagrar energi i återvunnet aluminium och har en total effektivitet på upp till 90% från energi till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektivt från 0,1 MW upp till 100 MW och har ingen reducerad kapacitet över tid. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt en närvaro i Stockholm, Peking, Madrid och Marocko. Sedan starten 2008 har företaget investerat över 1,5 miljarder kronor i teknisk utveckling. Azelio är noterat på Nasdaq

Stockholm First North. FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022