June 19th 2019

Azelios energilagring erbjuds för tillförlitlig och förnybar elförsörjning till flyktingläger i Jordanien

Azelio har bjudit in UNHCR för att utvärdera bolagets unika energilagring med hållbar elproduktion för att komplettera befintliga installationer av solceller i flyktingläger i Jordanien. UNHCR siktar mot att göra sina flyktingläger självförsörjande på energi och söker lösningar som ger tillförlitlig och förnybar elförsörjning lokalt under dygnets alla timmar. Som ett första steg har Azelio gjort en bedömning av flyktingläger i Azraq och kommer senare i år att presentera en omfattande genomförbarhetsstudie av Azelios teknologi för UNHCR:s energiteam i Geneve.

"Det är en ära för Azelio att hjälpa UNHCR att analysera hur de kan nå 100% förnybar energiförsörjning för sina flyktingläger. Att ge tillgång till hållbar energi för alla är ett av FN:s hållbara utvecklingsmål och Azelio har en teknologi som starkt kan bidra till att nå målet", säger Ralf Wiesenberg, Azelios VP Business Development, som besökte flyktinglägret i Jordanien tillsammans med sin kollega Youssef Benmakhlouf.

I Azraqs flyktingläger i Jordanien bor drygt 36 tusen flyktingar, varav 60% är barn. Lägret är uppdelad i fyra byar med skolor, hälsocenter, polisstationer, marknader och ett sjukhus för att tillhandahålla sjukvård till hela flyktinglägret. Infrastrukturen kräver en tillförlitlig elförsörjning, och dagens installerade solceller täcker cirka 70% av de totala behoven i lägret. Då UNHCR har ambitionen för flyktinglägren att vara självförsörjande, ger Azelios teknologi möjlighet att komplettera befintliga installationer för en hållbar elförsörjning även under dygnets mörka timmar. En genomförbarhetsstudie av Azelios teknologi förbereds och kommer att presenteras för UNHCR:s energiteam i Genève senare i år.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023