June 18th 2018

Azelio visar upp banbrytande teknologi för kostnadseffektiv lagring av solenergi

Azelios unika lösning baseras på Stirling koncentrerad solenergi (CSP) med termisk energilagring (TES). Den kan byggas modulärt från små till mycket stora installationer med bibehållen låg kostnad av genererad elektricitet och hög effektivitet. Systemet är distribuerat för lokal produktion och lagring av värme, som närsomhelst kan tas ut från lagret och omvandlas till elektricitet, med kapacitet för dygnets alla timmar. Tekniken är väl lämpad för områden med svaga eller obefintliga elnät. Det kan därmed användas för att påskynda utrullningen av elektricitet till de mer än en miljard människorna i världen som idag saknar tillgång, vilket möjliggör samhällelig tillväxt.

Man använder sig av en aluminiumlegering som lagringsmedia för dess mycket specifika fasomvandlingsegenskaper med hög energidensitet. Lagret behöver inte fyllas på för att bibehålla sin effektivitet, till skillnad från etablerade lagringsteknologier som är i ständigt behov av nytt salt eller vatten. Azelio riktar sig initialt mot projekt med en storlek på 500 kW till 20 MW, som idag utgör ett gap för hållbara och kostnadseffektiva lösningar på den globala energimarknaden.

“Att visa upp den här teknologin är en viktig milstolpe för Azelio. Vi har nu visat att den här världsunika lösningen fungerar och tillsammans med våra partner kommer vi att fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen. Ren elektricitet till låg kostnad som är tillgänglig vid behov under dygnets alla timmar, även på avlägsna platser, är verkligen något banbrytande”, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.

Azelio har nyligen säkrat en kraftigt övertecknad riktad nyemission på 100 MSEK och planerar för en notering på Stockholmsbörsen. Under 2019 kommer ett verifieringsprojekt att byggas tillsammans med den strategiska partnern Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) i Marocko.

För mer information, vänligen kontakta Jonas Eklind, VD på Azelio
Tel: +46 709 40 35 80
Email: jonas.eklind@azelio.com

Om Azelio
Azelio är ett privat svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med högeffektiv och modulär koncentrerad solenergi (CSP) med termisk energilagring (TES), för generering och distribution av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för distribution av ren el under dygnets alla timmar, till en låg kostnad. Bolaget har ca 60 anställda med huvudkontor i Göteborg med produktion inom det nordiska hjärtat av automotive- och aerospace-klustret i Uddevalla och utvecklingscentra i Åmål, samt ett säljkontor i Peking. Stirlingmotorn produceras i en toppmodern fabrik och företaget har tillgång till de mest avancerade materialleverantörerna och ingenjörs-kompetenscentra i norra Europa. Sedan starten 2008 har bolaget tagit in över en miljard kronor. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022