June 9th 2022

Azelio transformerar för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna med 150 MSEK

För att uppnå en mer effektiv och agil organisation har Azelio beslutat att transformera sin organisation och varslar 100 anställda. Transformationen beräknas minska kostnaderna med cirka 150 miljoner kronor i årstakt.

Sedan Jonas Wallmander tillträdde som VD den 30 mars 2022 har styrelse och ledning genomfört en grundlig strategisk översyn av bolaget och dess verksamhet. Översynen har genomförts mot bakgrund av det rådande marknadsläget och de krav som marknaden ställer på nya innovativa produkter, såsom exempelvis driftdata från lokala system.

Det första steget i denna översyn resulterade i nya operativa mål, inklusive reviderade försäljningsmål, och ett antal initiativ som syftar till att skapa ett starkare fokus och större effektivitet i verksamheten samt en stramare kostnadskontroll. De nya målen och initiativen kommunicerades den 11 maj 2022 i samband med delårsrapporten för det första kvartalet.

Det andra steget i den strategiska översynen, som tillkännages idag, är att införa nya, effektivare och mer agila organisationsprinciper för att leverera på de nya målen. För att verkställa strategin lämnar Azelio idag en anmälan till Arbetsförmedlingen om varsel av 100 anställda. Bolaget avser att genomföra huvuddelen av transformationen under det tredje kvartalet 2022.

"Azelio har en fantastisk produkt som kan spela en nyckelroll för att påskynda den globala omställningen till förnybara energikällor. För att förverkliga detta behöver vi fokusera,” säger VD Jonas Wallmander. "Jag är djupt tacksam till alla som har bidragit på vår resa."

Transformationen kommer att påverka det tidigare aviserade kapitalbehovet. Bolaget bedömer att kapitalbehovet kommer att uppgå till 250–400 MSEK, jämfört med tidigare kommunicerade 300-500 MSEK.

 

För mer information vänligen kontakta:

VD Jonas Wallmander

Tel: 0708 870 878
Epost: ir@azelio.com

 

Om Azelio 

Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 20 MW. Azelio har ca 200 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Brisbane, Kapstaden, Madrid och Ouarzazate. Azelios aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se.  Mer information om Azelio: www.azelio.com

 

 

 

 

 

Detta offentliggörande innehåller information som Azelio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 9 juni 2022, 08:30 CET.

 

 

 

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023