August 19th 2021

Azelio tecknar villkorad order med Engazaat Development S.A.E i Egypten på 20 energilagringsenheter

Azelio har erhållit en villkorad order från Engazaat Development S.A.E. på 20 enheter av Azelios lagringssystem för förnybar energi, TES.POD®. Ordern har ett värde på ca 1,5 MUSD och förväntas levereras i december 2021. Ordern är villkorad av, bortsett från sedvanliga projektobjekt, den pågående tekno-ekonomiska genomförbarhetsstudien för detta specifika projekt.

TES.POD®-enheterna avses finansieras, installeras och drivas via ett projektbolag som ägs gemensamt av Azelio och Engazaat Development S.A.E, och ska användas i det hållbara jordbruksprojektet SAVE i Egypten. De 20 TES.POD®-enheterna har en sammanlagd lagringskapacitet på 3,3 MWh elproduktion och ska ingå i ett mikrogrid-system som ska förse jordbrukare med förnybar energi, och därmed väsentligt minska deras koldioxidutsläpp, energirelaterade kostnader och dieselberoende.

Egyptenbaserade Engazaat Development S.A.E (Engazaat) specialiserar sig på att utveckla, implementera och hantera infrastruktursystem inom sektorerna vatten, teknik och förnybar energi. I sitt hållbara jordbrukssamhälles- och entreprenörsplattformsprojekt SAVE, vid Moghra-oasen i Egypten, planeras ett mikrogrid-system som ska förse jordbrukarna med 85% av deras energibehov med energi från förnybara källor. För projektet läggs en order på 20 av Azelios energilagringsenheter, TES.POD®, villkorad av en pågående teknoekonomisk genomförbarhetsstudie för det specifika projektet och vid ett överenskommet kommersiellt upplägg och erhållna tillstånd kommer Engazaat och Azelio att bilda ett projektbolag för att finansiera, installera och driva lagringssystemen.

Azelios TES.POD® är ett system som lagrar förnybar energi i återvunnen aluminium och levererar el och värme när det behövs under dygnets alla timmar. För SAVE-projektet är användning av Azelios TES.POD® tillsammans med solceller en bättre långsiktig lagringslösning än litiumjonbatterier. De 20 TES.POD®-enheterna, med en elektrisk effekt på 260 kW och med en lagringskapacitet på 3,3 MWh elproduktion, kommer att eliminera 232 kubikmeters dieselförbrukning årligen, och därmed minska koldioxidutsläppen med 603 ton per år.

”Den här villkorade order är en stor milstolpe för Azelio. Det Engazaat gör för ett hållbart jordbruk är något vi är mycket stolta över att få vara en del av. Vi ser fram emot ett nära och framgångsrikt samarbete med Engazaat ”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

“Genom att nyttja Azelios överlägsna energilagringsteknik strävar vi tillsammans efter att lansera en unik affärsmodell som har potential att förändra försörjningen för småskaliga jordbrukare i den egyptiska delen av Sahara, den största sandöknen på planeten. Tillsammans tror vi att vi kommer att kunna lösa behovet av den energiförsörjning som är nödvändig för både ekologiskt och ekonomiskt hållbar vatten- och livsmedelsproduktion”, säger Muhammad El Demerdash CEO Engazaat. 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Eklind – CEO                                      Ralf Wiesenberg – VP Business Development
Email: jonas.eklind@azelio.com                  Email: ralf.wiesenberg@azelio.com
Tel: 0709 40 35 80                                       Tel: +34 699 30 86 36

Detta offentliggörande innehåller information som Azelio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande, via kontaktpersonens försorg, den 19 augusti 07:00 CEST.

Om Azelio
Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 170 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se. Mer information om Azelio: www.azelio.com.

Om Engazaat Development S.A.E.
Engazaat Development är ett egyptiskt bolag som specialiserar sig på utveckling, implementering och hantering av toppmoderna infrastruktursystem inom sektorerna vatten, teknik och förnybar energi, med en unik uppsättning företagslösningar och icke-traditionella betalnings- och finansieringsstrukturer. Sedan 2014 har Engazaat varit ett av de ledande kvalificerade bolagen på marknaden för förnybar energi efter att Egypten för första gången möjliggjort för privata intressen att investera i energisektorn och har år för år vuxit som oberoende energiproducent. Inom storskaliga (utility scale) projekt har Engazaat en affärsportfölj som inom förnybar energi överstiger 20 MW i totala projekt under utveckling och en pipeline i samarbete med internationella utvecklare som överstiger 140 MW samt över 20 MW i totala projekt i tillämpningar i kommersiell skala både som EPC/EPC-F, främst inom jordbrukssektorn samt inom integrerade vatten- och energilösningar. Engazaats referenslista inkluderar försvarsdepartementet, planeringsdepartementet, utbildningsdepartementet och välkända bolag.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023