May 27th 2019

Azelio tecknar avtal med säljagent för hållbar elförsörjning till sjukhus i Afrika

Pansanté AB är ett svenskägt bolag som bland annat erbjuder en nyckelfärdig lösning för hållbara sjukhus, tillsammans med infrastruktur, utbildning, underhåll, finansiering och ledning. Bolaget är etablerade i mellersta och södra Afrika där stora områden saknar ett elnät. Som en del i det hållbara konceptet har ett avtal skrivits med Azelio där Pansanté AB blir säljagent för Azelios lösning till sina egna och andras sjukhus i regionen för säkerställande av en pålitlig, hållbar och kostnadseffektiv elförsörjning.

Azelio erbjuder termisk energilagring med produktion av hållbar el mot efterfrågan dygnet runt. Sjukhus kräver en kontinuerlig elförsörjning och kan inte förlita sig på teknologier med ojämn produktion som är direkt beroende av sol eller vind. Alternativet för en distribuerad pålitlig baskraft har varit dieselgeneratorer, som är dyrt och ger höga utsläpp. För ett normalstort sjukhus i centrala Afrika som saknar elnät kan Azelio reducera diesel-användandet med 80–85 % och verka i system med andra förnybara teknologier. Med en beräknad installation på 2,2 MW av Azelios lösning för ett sjukhus kan 5 000 kubikmeter diesel per år ersättas med hållbar el. En minskning av 14 000 ton CO2e under ett år. Azelios producerade el ger dessutom en halverad kostnad i förhållande till dieselbaserad el per kWh.

”Det här är ett upplägg som passar Azelios lösning perfekt, som distribuerad hållbar baskraft. Azelios och Pansantés ambitioner om en hållbar utveckling går hand i hand, och vi är mycket stolta över det här samarbetet”, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.

”En hållbar och kostnadseffektiv bas i elförsörjningen är en viktig del i Pansantés koncept. Vi har under en tid fört diskussioner med Azelio och tittat närmare på deras lösning. Vi ser fram emot samarbetet med Azelio”, säger Roland Nilsson, VD och medgrundare på Pansanté AB.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022