June 24th 2020

Azelio tecknar avsiktsförklaring med Trimark Associates för energilagringsprojekt på den nordamerikanska marknaden

Avsiktsförklaringen med det amerikanska bolaget Trimark Associates Inc. (Trimark) innefattar installationer om 45 MW av Azelios energilagring fram till år 2025 på den nordamerikanska marknaden, där Trimark kommer att vara systemintegratör. Utöver denna avsiktsförklaring avser parterna att utöka samarbetet med ytterligare projekt då första installationerna har inletts.

Azelios introduktion till den amerikanska marknaden fortsätter med avsiktsförklaringen och samarbetet med Trimark. Med sin gedigna expertis inom kraftsystem avser Trimark att integrera Azelios energilagring i kommande energiprojekt. Azelios lagringslösning kan kopplas till solceller, vindkraft eller annan energikälla för att kostnadseffektivt lagra och leverera förnybar el och värme dygnet runt. De första projekten är inriktade på 150 kW 2021, följt av 3 MW 2022, 6 MW 2023, 12 MW 2024 och 24 MW 2025.

Trimark är baserade i Kalifornien och erbjuder integrerade tjänster inom hårdvaru- och mjukvaruprodukter samt fältinstallation, integration, testning och löpande underhåll av kraftverk. Bolaget är engagerat och bidragande i det amerikanska statliga initiativet "Greening the grid", som syftar till att förbättra modernisera elnätet. Syftet med samarbetet med Azelio är att positionera Trimark som en av Azelios regionala partner för att integrera Azelios energilagring i förnybara energiprojekt på den nordamerikanska marknaden.

”Azelio får genom det här samarbetet möjligheten att arbeta nära en av branschens mest erfarna företag. Trimarks innovativa strategi för energisystem hjälper oss att utveckla en helt integrerad lagringslösning. Det kommer att bidra till ett ökat värde för slutanvändare”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.

”Trimark-teamet ser fram emot att arbeta med Azelio och deras framtidsinriktade teknologi. Lagring av energi för användning dygnet runt är inte bara visionen för Kaliforniens kontrollområdesoperatör, den är också i linje med Trimarks vision om "Greening the Grid". Vårt egenutvecklade kontrollsystem Vantage har implementerats med framgång för styrning av batterilagringssystem. Jag är övertygad om att även Azelios lagringsteknologi också kommer att styras effektivt med Vantage”, säger Mark J. Morosky, VD för Trimark. https://trimarkassoc.com/

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023