April 20th 2020

Azelio tecknar avsiktsförklaring med partner i Chile om energilagringsprojekt till gruvindustrin

Azelio har tecknat en avsiktsförklaring med det chilenska företaget Industria Mecánica VOGT S.A. (VOGT) för energilagringsprojekt till gruvindustrin i Latinamerika. Avsiktsförklaringen innefattar ett samarbete om 10 MW installerad kapacitet av Azelios energilagring från 2021 till 2024. Samarbetet förväntas utökas med ytterligare projekt efter detta första avtal.

Azelios energilagring ska tillsammans med solceller användas till att förse VOGTs pumpsystem för gruvindustrin med förnybar el dygnet runt. De första projekten omfattar 50 kW under Q1 2021 och 100 kW under Q3 2021, följt av ytterligare 2 MW 2022, 3 MW 2023 och 5 MW 2024.

VOGT är en ledande leverantör av pumpsystem för gruvindustrin i Latinamerika. Bolagets kunder inkluderar några av de största metall- och icke-metalliska gruvföretagen i regionen. Pumpsystemen kräver elektricitet dygnet runt. Då många gruvor ligger utanför elnätet tillhandahålls elektricitet för närvarande främst av dieselgeneratorer. Med denna avsiktsförklaring vill VOGT komplettera sitt erbjudande och förse pumpsystemen med tillförlitlig och förnybar el. Förutom att minska miljöpåverkan kommer Azelios teknik också att sänka elkostnaden betydligt, som idag är hög med anledning av dyr diesel. Dessutom har VOGT ett intresse av att bli Azelios lokala partner på den chilenska marknaden för att tillsammans utveckla projekt och utföra drift och underhåll relaterat till Azelios teknologi.

”Att samarbeta med ett väletablerat bolag som VOGT och att introducera vår teknik för gruvindustrin är mycket positivt för Azelio. Vi ser fram emot att visa de kommersiella och miljömässiga värden som Azelios energilagring innebär”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.

”Vi är glada över att initiera detta samarbete med Azelio och tillsammans utveckla erbjudandet för bolagets energilagring i regionen. Det är en möjlighet för oss att förbättra värdet till våra kunder med en renare och billigare elförsörjning till våra pumpsystem, säger Alberto Campos, VD för VOGT.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023