October 17th 2019

Azelio startar kommersiellt projekt i Zambia

Azelio har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med det svenska företaget Nordic Distributed Power AB (ND Power) om ett mindre projekt i Zambia. Anläggningen ska drivas under verkliga kommersiella villkor och fungera som modell för ND Powers framtida installationer i regionen södra Afrika.

Det första projektet är en anläggning på 50 kWe i Zambia, som kommer att tas i drift under tredje kvartalet 2020. Azelios system kommer att lagra energi från solceller och producera elektricitet vid behov under dygnets alla timmar. När lagret är fullt laddar kan det generera elektricitet under 13 timmar vid nominell effekt. En preliminär slutkund har identifierats och lämnat in ett Expression of Intent (EoI) för lösningen. Slutanvändarens verksamhet drabbas trots elnätsanslutning ofta av strömavbrott på grund av den extrema torka som försvårat för Karibadammen, vilken bidrar till större delen av landets elproduktion.

Finansiella villkor för det initiala projektet och efterföljande projekt har ännu inte fastställts. Azelio kommer att få vissa intäkter från det initiala projektet, men MoU:t är som den andra kommersiella avsiktsförklaringen framförallt av strategisk betydelse.

ND Power använder nordiska teknologier för att tillhandahålla moderna och testade energilösningar till sina kunder, så som företag, industrier, jordbruk och samhällen, i södra Afrika. Företaget fokuserar specifikt på tillhandahållandet av tillförlitliga lösningar inom eller utanför elnät för elektricitet och/eller varmvatten baserat på hybrider av solceller, solvärme, biomassa och energilagring. Med ett dotterbolag i Zambia har ND Power rätt nätverk och förståelse för den lokala energisituationen för att navigera på marknaden i regionen på rätt sätt.

Både Azelio och ND Power avser att etablera och utöka sitt affärserbjudande på den afrikanska marknaden med syfte att ND Power ska bli en av Azelios lokala försäljnings-, installations- samt drift- och underhållspartners. Totalt omfattar MoU mellan Azelio och ND Power en kapacitet på cirka 7,55 MWe av Azelios energilagring, som ska distribueras på den afrikanska marknaden mellan 2021 och 2023.

“Detta är den andra MoU som vi tecknar på kort tid med en partner på den afrikanska marknaden, där många människor lever utan tillförlitlig tillgång till elektricitet. Azelios lösning för energilagring kan hjälpa individer och samhällen att utvecklas och växa genom att omfördela energin och tillhandahålla hållbar el dygnet runt. Detta första projekt i Zambia kommer att demonstrera vår lösning lokalt så att både vi och ND Power får den kunskap och erfarenhet som behövs för att lansera vår lösning i större skala,” säger Azelios VD Jonas Eklind.

“Jag är väldigt glad att kunna arbeta med Azelio för att erbjuda en ny och lovande lösning till våra kunder i södra Afrika. ND Power ser Azelios energilager som en utmärkt lösning för kunder utan elnätsanslutning. Möjligheten att tillhandahålla förnybar energi dygnet runt kommer att stärka affärspotentialen på landsbygden och utmana diesel som den enda pålitliga lösningen utanför elnätet,” säger ND Powers VD Pär Oscarsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Eklind – CEO Ralf Wiesenberg – VP Business Development
Email: jonas.eklind@azelio.com Email: ralf.wiesenberg@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80 Tel: +34 699 30 86 36

  
Denna information är sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10:30 den 17 oktober 2019. 

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13 timmar vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har över 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023